2019

 

Kirkesiden december 2018.pdf

Kirkesiden Januar 2019.pdf

Kirkenyt marts 2019

Kirkenyt april 2019

Kirkenyt maj juni 2019.pdf

Kirkenyt juni juli 2019.pdf

Kirkenyt juli august 2019.pdf

Kirkenyt august september 1.pdf

Kirkenyt september oktober 1.pdf

Kirkenyt oktober november.pdf

Kirkenyt dec jan.pdf

Dåbsgudstjenester:

Dåbsgudstjenester er offentlige gudstjenester, så alle er velkomne, men i tilfælde a,f at der ikke er nogen dåbshandling, kan gudstjenesten aflyses.

Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offenlige og dagsorden kan ses i infotavle ved vore kirker, ligesom referaterne. Alle er meget velkomne, men der gøres opmærksom på, at det kun er rådsmedlemmerne der har taleret ved møderne.

Sognehuset i Keldby

Der er muligt at leje sognehuset til begravelseskaffe og mindre receptioner
i forbindelse med kirkelige handlinger i Keldby og Elmelunde kirker.
Brug af huset aftales med Helle Jakobsen, tlf. 55813220
Priser og regulativ findes på vores hjemmeside under Keldby Kirke og derefter Sognehus

97201517433075strikketj.png

Strikkeklub

Den sidste tirsdag i månederne

januar, februar, marts – september, oktober og november

holdes ”aftenstrikkeklub”. Vi starter kl. 19:00

Der strikkes til Gambia

Ansvarlig for strikkeklubben er Helle Jacobsen, tlf. 22100575

Ophavsret: