Præst og personale

Navne og adresser

Sognepræst ved begge kirker
Pia Hjort Nielsen 
Præstegårdsstræde 1, Keldby
4780 Stege (tlf. 55 81 33 05 / 40400350)
Træffes bedst: tirsdag - fredag 10.00 -11.00
mail: phn@km.dk 

Graver ved begge kirker
Jørn Winther
Præstegårdsstræde 6
4780 Stege
kontor tlf. 55 81 31 21/20523101
Træffes bedst tirsdag - fredag 8.00 - 9.00
keldbyelmelunde@gmail.com

Kirkesanger ved begge kirker
Sofie Lindhardt

 

Omviser Keldby kirke 

Svend Skov, tlf. 55813414

Omviser Elmelunde kirke

Jim Hansen, tlf. 55 81 33 42

 

Ophavsret: